Podstawowe różnice w umowach o kredyt

Zwykle o zdobywaniu dodatkowych finansów w formie wierzytelności mówi się że jest to zapożyczenie lub kredyt. Niemniej jednak wypada oddzielić te dwa określenia - przypisując im w związku z tym instytucje u których staramy się o zastrzyk pieniężny.

Przede wszystkim o pożyczkę staramy się tylko w podmiotach pozabankowych - na ogół są to prywatne przedsiębiorstwa albo osoby mające odpowiedni kapitał. Porozumienie obowiązuje w oparciu o KC. Za to jeżeli mowa o kredytach - musimy łączyć z tym wyrażeniem tylko banki i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe działające na podstawie prawa bankowego. W tym wypadku finanse na kredyt udostępniane są z lokat innych klientów.

Niejednokrotnie na przeszkodzie zaciągnięcia kredytu bankowego staje identyczna sprawa. Banki chcą mieć pojęcie na jaki cel potrzebne są nam pieniądze o które się staramy i lubią mieć wgląd do adaptacji naszego celu kredytowego. Jeżeli mowa o pożyczkach w innych podmiotach - nie musimy podawać zamiaru pozyskiwania wierzytelności. Do tego pożyczki mogą zostać przekazane nam w postaci gotówki albo przelewu. System bankowy z kolei oparta jest tylko na przelewach na podany rachunek rozliczeniowy klienta.

Na jakiej zasadzie są sporządzane umowy w obu odmianach zaświadczania usług kredytowych? Trzeba rozpocząć od tego, że umowy różnią się od siebie w dużej mierze. Umowa o pożyczkę może zostać zapisana ewentualnie zawarta w formie ustnej (poniżej kwoty 500zł). Obie strony mają tutaj wielkie pole do negocjacji, dlatego że podpisując umowę wolno określić również czas spłaty pełnej wierzytelności jak i wartość całkowitej pożyczki. Oprócz tego pożyczający nie bada swojego wierzyciela w Biurze Informacji Kredytowej. Dzięki temu zapożyczenie wytwarza znaczące pole manewru i autonomię.

Kredyt który udziela nam bank jest normowany sygnowaną przez dwie strony umową, pod rygorem zerwania w momencie niedotrzymania warunków jednej ze stron. W momencie podpisywania umowy określane są normy i okres uregulowania całkowitego zobowiązania, i tak istotne czynniki jak prowizje i opłaty. Na umowie źródłowej znajdują się także reguły zmian warunków tej umowy.